Du er her: 

Om kirkerne

I Vorde-Fiskbæk-Romlund-Tårup-Kvols Pastorat har vi 5 kirker, samt en fælles sognegård.

Klik på kirkerne nederst på siden ↓ for at læse mere om de respektive kirker og kirkegårde samt læse om vores mange forskellige tilbud.

Du kan også finde kontaktoplysninger på kirkens ansatte.


Kirkegårdene

Kirkegårdene er et offentligt anlæg, hvor alle har adgang, derfor tilstræbes af praktiske og æstetiske årsager en vis ensartethed. Alle kirkegårde har der et sæt vedtægter.

Pårørende kan selv anlægge og vedligeholde gravstedet (se de forskellige gravstedstyper)

-eller helt/delvist overlade arbejdet til kirkegårdens personale.

Hvis man ønsker dt sidste, kan det enten ske ved oprettelse af Legat-gravsted, dvs. indgåelse af aftale for en flerårig periode mod betaling af et engangsbeløb til kirkens midler, eller ved løbende aftale med graveren og betaling efter regning.

Alle aftaler vedrørende gravstedets anlæg og vedligeholdelse træffes med graveren, der også udsteder og fornyer gravstedsbreve.

Aktuelle priser/takster fås ved henvendelse til kirkegårdens personale. Priserne reguleres hvert år den 1. januar.


Vorde Kirke
Fiskbæk Kirke
Romlund Kirke